Tweede Kamer neemt motie aan inzake minimumwinstbelastingtarief

24 juni 2021

 

De Tweede Kamer heeft 22 juni 2021 de onderstaande motie aangenomen.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2020–2021 35 663
Staat van de Europese Unie 2021 nr. 14
MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een minimumwinstbelastingtarief een effectieve manier is om te voorkomen dat internationaal opererende bedrijven hun belastingdruk weten te verlagen door belastingontwijking; constaterende dat de G7 de plannen van de OESO voor een minimumwinstbelastingtarief ondersteunen; overwegende dat de afspraken allemaal zijn omgezet in effectieve Europese richtlijnen; verzoekt de regering, zich in te spannen dat de OESO-afspraken voor een minimumbelastingtarief zo snel als mogelijk worden omgezet in een EU-richtlijn, en gaat over tot de orde van de dag.
Sjoerdsma (D66) Van Weyenberg (D66) Amhaouch (CDA) Van der Lee (GL) Piri (CU)

Deel bericht