Willekeurige afschrijving investeringen 2023

05 december 2022

Het kabinet heeft aangekondigd om voor het belastingjaar 2023 willekeurige afschrijvingen toe te staan voor nieuwe investeringen.

Onlangs zijn tijdens de behandeling van het belastingplan 2023 een aantal aanvullende wijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen moeten nog worden uitgewerkt in een wetsvoorstel, welk voorstel nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Onderdeel van deze aanvullende wijzigingen is de herintroductie van de willekeurige afschrijving (verwezen wordt naar de regeling die ten tijde van de kredietcrisis tijdelijk was ingevoerd).

Uitgangspunt is dat bedrijfsmiddelen worden afgeschreven gedurende de levensduur. De jaarlijkse afschrijving bedraagt de aanschafprijs minus de restwaarde gedeeld door de levensduur van het bedrijfsmiddel. Fiscaal moet minimaal in vijf jaren worden afgeschreven (maximaal 20% per belastingjaar). Onlangs is aangekondigd de mogelijkheid van willekeurige afschrijving toe te staan voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023.

Op basis van wat nu bekend is, mag maximaal 50% van de investering direct ten laste van de winst worden gebracht in het jaar van aanschaf (2023). De resterende 50% moet op de normale wijze worden afgeschreven. De tijdelijke ruime afschrijvingsregeling is van toepassing voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. De regeling gaat alleen gelden voor aangewezen bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen door de onderneming. Het betreft dus nieuwe investeringen in 2023.

Niet alle investeringen mogen willekeurig worden afgeschreven. De willekeurige afschrijving is niet van toepassing voor onder andere de volgende bedrijfsmiddelen:

– Immateriële activa (zoals quota, goodwill, vermogensrechten);
– Vliegtuigen, gebouwen, (woon)schepen, vervoermiddelen (bromfietsen, motoren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer over de weg (tenzij elektrische personenauto’s);
– Bedrijfsmiddelen die hoofzakelijk bestemd zijn voor verhuur aan derden.

De tijdelijke regeling willekeurige afschrijving gaat enkel gelden voor verplichtingen die in 2023 zijn aangegaan of voortbrengingskosten die in 2023 zijn gemaakt. Het moment van ondertekening van de offerte voor de aanschaf is doorslaggevend voor het bepalen in welk jaar de investering is gedaan. Derhalve kan het dus interessant zijn om voorgenomen investeringen uit te stellen naar 2023. Daarnaast kan het aantrekkelijk zijn om investeringen voor 2024 eventueel naar voren te halen en deze investeringen in 2023 te doen.

Deel bericht